zorgeloos genieten in frankrijk

Aanmelden nieuwsbrief

 

Vakantie zoeken

Klik hier voor een vakantiewoning.
Persoonlijk Contact | VDM-Conseil

Privacy VDM-Conseil, Frankrijk

Het is het beleid van VDM-Conseil om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Geregistreerde informatie

 • Naam, adres, geboortedatum, telefoon- en faxnummer en e-mailadres(sen)
 • De toestemming van de aanvrager hem van relevante extra informatie te voorzien (permissie E-mail)
 • Abonnementen van last-minutes en/of nieuwsbrieven
 • Bron van de aanvraag

Van iedere gast worden vervolgens de boekingsgegevens vastgelegd:

 • Boeker/koper
 • Object
 • Datumgegevens
 • Gegevens betreffende het gezelschap
 • Overige gegevens betreffende de boeking/koop
 • Betalingstermijnen
 • Betalingsgegevens
 • Opmerkingen van de boeker/koper of van de verhuurder
 • Bron van de aanvraag

Als u in de VDM databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@vdmfrance.com of schriftelijk naar VDM-Conseil, 7 rue de la Cordonnerie, 77160 Provins. Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van VDM thuis horen, dan kunt u VDM vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken. Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de voorwaarden. Het gebruik van uw gegevens aan derden zal echter niet gebeuren.

Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. VDM is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?